ชื่อเรื่อง : ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
ชื่อไฟล์ : iXBfyLNTue114403.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : 11/06/63 งานป้องกันฯ/งานพัฒนาชุม/ผู้นำชุมชน/อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการอำนวยการ ท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ ให้ลงพื้นที่ ????ทำความสะอาด ????ฉีดพ่นหมอกควัน ????ทำลายแหล่งเพราะลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนบ้านหนองสนมหมู่13 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก