ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ อบต.บัวงาม ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ทั้ง 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ อบต.บัวงาม
ชื่อไฟล์ : EcJMc84Mon14800.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TUfB1HkMon14805.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3w8vJfqMon14815.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MLygUknMon14917.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : N1d29p7Mon14933.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QN4ovSeMon14944.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5pJYuvgMon14951.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้